Albert Hendriks

Elke dag toeristische tips van het bureau voor toerisme van Fryslân

Avondwandeling door vogelparadijs bij Hurdegaryp

Avondwandeling door vogelparadijs bij Hurdegaryp

Door moeras ten oosten van Leeuwarden

HURDEGARYP (NL) – Laat uw zintuigen prikkelen tijdens een prachtige avondwandeling door het Bûtenfjild, nabij Hurdegayp ten oosten van Leeuwarden (Gouden Friese Wouden). Luister naar het fantastische vogelconcert bij het vallen van de avond en laat u verrassen door dit natuurgebied.

De Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea organiseert op vrijdag 12 juni 2015 van 19.00 tot 21.00 uur een avondwandeling door het gevarieerde Bûtenfjild. De ideale gelegenheid om onder begeleiding van de enthousiaste excursieleiders Teartse van der Zee en Jan Bos het gebied te verkennen. Aanmelden kan tot donderdag 11 juni 12.30 via het hoofdkantoor van It Fryske Gea, tel. 0512-381448 of via www.itfryskegea.nl Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t\m 12 jaar €2,-) Laarzen zijn gewenst!

Een natuurgebied met vele gezichten
Natte, schrale graslanden, petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en ruigtevelden en een stroomdal van een oud riviertje; al deze verschillende landschapstypen leveren veel bijzondere dier- en plantensoorten op. Voor vogelliefhebbers is dit gebied een paradijs. In het voorjaar kun je er genieten van een vogelconcert van verschillende zangvogels zoals de blauwborst, snor, kleine karekiet en de veldleeuwerik.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elske van der Kooi, medewerkster voorlichting en educatie It Fryske Gea, tel. (0512) 381448.
 
It Frsyke Gea
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 32.000 leden.
 
Meer informatie:
www.itfryskegea.nl
www.goudenfriesewouden.nl

Kleine Karekiet, gefotografeerd door Hans Pietersma.
Kleine Karekiet, gefotografeerd door Hans Pietersma.
Blauwborst, gefotografeerd door Teun Veldman.
Blauwborst, gefotografeerd door Teun Veldman.
Kunstroute Gaasterland: een fietstocht langs artis...
Langs plattelandswinkeltjes en ateliers aan de Wad...