Vrijdag 31 juli 2015 van 19.00 tot 22.00 uur

MARRUM (NL) – Ruik de zilte zeelucht onder het krijsen van de meeuwen, maar geniet bovenal van het uitzicht over de kwelders en het wad. Deze excursie ‘Wad en kwelder’ door Noard-Fryslân Bûtendyks, één van Europa's grootste kwelders, neemt u mee in de waddennatuur met zijn vogelrijkdom en vergezichten.

Op vrijdag 31 juli 2015 van 19.00 tot 22.00 uur organiseert It Fryske Gea een excursie over de kwelders van het enorme buitendijkse natuurgebied. Beleef de zonsondergang en geef je op vóór donderdag 30 juli 12.30 uur via  www.itfryskegea.nl  of tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (kinderen t/m 12 jaar € 2,-).

Wad'n natuur
Loop vanaf de dijk richting Waddenzee en je ziet de begroeiing veranderen. Geleidelijk krijgt het zoute zeewater meer invloed. Gras wordt kweldergras, en verdwijnt dichter bij zee volledig om plaats te maken voor planten als schorrekruid en zeekraal. Soorten die het zoute water verdragen. Uiteindelijk verdwijnt de begroeiiing geheel en voel je dat lopen steeds moeizamer gaat; we bereiken de slikvelden van het wad.
Nergens zijn de luchten mooier dan hier en de natuur veranderd mee met de seizoenen. In het voorjaar ontstaat er nieuw leven. Het frisgroene zeekraal verschijnt en jonge kievitten verschuilen zich op de kwelders. Tegen het einde van de zomer kleuren de kwelders paars door de plant lamsoor. De waddennatuur verkennen? Ga mee op pad!
 
Eén van Europa's grootste kwelders
Waar eens de slikwerkers hun ruggen kromden ligt nu een uniek natuurgebied. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt één van Europa`s grootste kwelders; Noard-Fryslân Bûtendyks. Het ruim 4180 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken is een eldorado voor flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier meer dan een miljoen vogels. Overal op de zeedijk is het volop genieten van het wisselende weidse uitzicht, een veelkleuring palet in alle jaargetijden.

It Fryske Gea
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 32.000 leden.
 

Meer informatie:
www.itfryskegea.nl
www.seedykstertoer.nl
www.waddenzeeland.nl

Informatie over vakantiebestemming Friesland:
www.frieslandholland.nl

De Friese Waddenzeekust: ongekende weidsheid en stilte met leuke plekken voor bezinning, voor een pas op de plaats, zoals in de tempel van Ids Willemsma bij Marrum, nabij activiteitenboerderij Seedykstertoer.
 
De Friese Waddenzeekust: ongekende weidsheid en stilte met leuke plekken voor bezinning, voor een pas op de plaats, zoals in de tempel van Ids Willemsma bij Marrum, nabij activiteitenboerderij Seedykstertoer.
De Friese Waddenzeekust: ongekende weidsheid en stilte met leuke plekken voor bezinning, voor een pas op de plaats, zoals in de tempel van Ids Willemsma bij Marrum, nabij activiteitenboerderij Seedykstertoer.
 Kijk over de dijk: zilte graslanden.
 
 Kijk over de dijk: zilte graslanden.
 Kijk over de dijk: zilte graslanden.