Albert Hendriks

Elke dag toeristische tips van het bureau voor toerisme van Fryslân

Youp van ‘t Hek zette eerste Schotse hooglander in Fries laagland uit

Youp van ‘t Hek zette eerste Schotse hooglander in Fries laagland uit

Op stap in het Ketliker Schar, bijzonder natuurgebied ten westen van Heerenveen

KATLIJK (NL) – Friezen kennen geen grenzen qua gastvrijheid. Schotse hooglanders zijn al enige tijd een imposante verschijning in de vallei van de Tjonger. Maar wat voor werk verrichten deze grazende buitenlanders nu eigenlijk in de Friese natuur?

In het Ketliker Skar, vlakbij Heerenveen, houden deze ruig behaarde runderen de begroeiing in toom. Nieuwsgierig naar hun leven in dit bos? Op zaterdag 27 juni 2015 van 10.00 tot 12.00 uur organiseert It Fryske Gea een excursie met het thema ‘Schotse hooglanders en damherten’. Opgave kan tot vrijdag 26 juni 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. 0512-381448 of via de website. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot 12 jaar € 2,- per persoon.

Youp van het Hek
De Schotse hooglander is een bekend runderras. De begroeiing van een aantal natuurgebieden van It Fryske Gea worden beheerd door deze ruig behaarde dieren. De dieren zijn geschikt om jaarrond in te zetten, want deze Schotten hebben weinig zorg nodig en kunnen goed tegen de winterse kou. De eerste Schotse hooglander in het Ketliker Skar werd in 1987 door Youp van ‘t Hek uitgezet. Sindsdien wordt het gebied begraasd door deze majestueuze dieren. Gids Riemer van der Lei neemt u mee op een wandeling door het leefgebied van de Schotse hooglanders en damherten. Verder hopen we deze dieren tijdens de excursie te treffen. Hij vertelt over hun levenswijze en belangrijke taak in het natuurgebied.

Bosvogels in het Ketliker Skar
Vogels kom je overal tegen, maar welke vogels houden zich schuil in het Ketliker Skar? Dit prachtige natuurgebied vlakbij Heerenveen is een unieke locatie voor het bewonderen van de natuur met zijn dieren. Naast de Schotse Hooglanders die hier leven, komen hier ook veel bosvogels voor, zoals de grote bonte specht.
 
Ketliker Skar
Het Ketliker Skar bestaat voor het grootste gedeelte uit cultuurbos, dat aan het einde van de negentiende eeuw werd aangelegd. Al wandelend door het Ketliker Skar wordt de variatie in planten- en diersoorten in dit gebied duidelijk. In het oude vochtige loofbos behoren dalkruid, lelietje-van-dalen en gewone salomonszegel tot de bijzondere planten. Vogels zoals de grote en kleine bonte specht, gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger voelen zich hier thuis. In het naaldbos komen weer andere soorten voor, zoals goudhaan, kuifmees en zwarte mees.
 
It Frsyke Gea
It Fryske Gea is de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 32.000 leden.
 
Meer informatie:
www.youp.nl
www.itfryskegea.nl
www.goudenfriesewouden.nl
 

Schotse Hooglanders, gefotografeerd door Dico de Klein in het Ketliker Schar ten oosten van Heeerenveen.
Schotse Hooglanders, gefotografeerd door Dico de Klein in het Ketliker Schar ten oosten van Heeerenveen.
De Grote Bonte Specht huist ook in het Ketliker Schar.
De Grote Bonte Specht huist ook in het Ketliker Schar.Goddelijk Groen: oude Friese kerken één met natuur...
Moet je eens gedaan hebben: middagtocht op het IJs...