Albert Hendriks

Elke dag toeristische tips van het bureau voor toerisme van Fryslân

Zilver van rijke Friezen in Fries Museum

Zilver van rijke Friezen in Fries Museum

Tentoonstelling tot 17 augustus 2014

LEEUWARDEN (NL) – Maandag 2 juni 2014 is de tentoonstelling Zilveren Herinneringen in het Fries Museum feestelijk geopend door mr. Douwe de Vries, de scheidend voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting. Aanleiding tot de tentoonstelling is de driedelige uitgave ‘Fries Zilver en Goud’, die vanaf 2 juni te koop is in de winkel van het Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden.

In Zilveren Herinneringen gaat het om mensen en hun zilver. Via inscripties is het zilver verbonden met speciale momenten in het leven: feestelijke gebeurtenissen als geboorte en huwelijk, maar ook met de dood: de geboortelepel van heit, de avondmaalsbekers in het kleine kerkje op de terp en het oorijzer van oerbeppe. Het zijn dierbare herinneringen, die verhalen vertellen over het leven van vele Friezen en Friezinnen.

Pietsjanke Fokkema
Kunstenaar Pietsjanke Fokkema maakte voor Zilveren Herinneringen een serie nieuwe tekeningen. Bij elkaar vormen deze tekeningen één groot werk. Ze markeert belangrijke gebeurtenissen in het leven met cirkels, met de maan die ze hoog op de muur hangt. Het leven zelf laat ze terugkomen in de gedaante van een trap. Het omhoog gaan op de wenteltrap, naar het licht toe, is ook te vinden in de levensboom en in haar eigen stamboom. Ze zet onze herinnering aan het werk en maakt verbintenissen met het verleden. Net zoals het zilver doet.
 
Reisfles van Hobbe Baerdt van Sminia 1670
Bij zijn afscheid als voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting gaf Mr. Douwe de Vries namens zijn stichting een recent verworven unieke fles in leren foedraal met zilveren plaatjes in bruikleen aan het Fries Museum. De fles is eigendom geweest van Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721), één van de rijkste Friezen van de zeventiende eeuw. De grietmanszoon is pas vijftien jaar oud als hij de fles met zijn naam en wapen erop krijgt. In zijn milieu hoort een tijdje op reis gaan bij de opvoeding en een deftige fles gevuld met wijn komt daarbij goed van pas. Baerdt van Sminia studeerde rechten in Franeker en werd een gerespecteerd raadsheer aan het Hof van Friesland.
Na Zilveren Herinneringen krijgt de reisfles een plaats in de tentoonstelling Oud Geld, waar Hobbe Baerdt van Sminia een van de vijf hoofdpersonen is.
 
Drie dikke boeken over Friese edelsmeedkunst
Voorafgaand aan de opening vond het symposium ‘Driedelig zilver, De Friese edelsmeedkunst te boek gesteld’ plaats. Deze dag vormde de afsluiting van het door de Ottema-Kingma geïnitieerde project Fries Goud en Zilver, uitgevoerd door prof. dr. Johan R. ter Molen als bekleder van de Ottema-Kingma leerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met een vijftal auteurs. Het indrukwekkende resultaat is er nu: in drie grootformaat boekdelen, tezamen 1000 pagina’s tellend en voorzien van ruim 1250 illustraties, wordt de edelsmeedkunst in Friesland door de eeuwen heen gepresenteerd.

200 Geboortelepels
In aanloop naar de tentoonstelling Zilveren Herinneringen was er in maart 2014 een spreekuur voor geboortelepels georganiseerd. Het Fries Museum heeft bijna 200 geboortelepels van het publiek tijdelijk in bruikleen genomen. Ze zijn tot en met 17 augustus 2014 in een grote lepelvitrine te bewonderen.

Info over tentoonstellingen Fries Museum:
http://www.friesmuseum.nl/tentoonstellingen-en-activiteiten

Vakantiearrangement Frisian Castle Tour, op bezoek bij rijke Friezen:
http://frieslandtravel.com/nl/fietsen/thema-arrangementen/frisian-castle-tour-noord-friesland

Toeristische informatie over Friesland:
www.frieslandholland.nl

De reisfles van de bekende Fries Hobbe Baerdt van Sminia uit 1670.
Een zee aan zilveren geboortelepels in het Fries Museum, tot en met 17 augustus 2014.
Trouwbokaal
Trouwbokaal
Kunstwerk van Pietsjanke Fokkema.
Kunstwerk van Pietsjanke Fokkema.
Kunst en heftige historie in Admiraliteitshuis Dok...
Tuinen kijken bij Lemmer