Elke dag toeristische tips van het bureau voor toerisme van Fryslân

Elke dag toeristische tips van het bureau voor toerisme van Fryslân

Zilver van rijke Friezen in Fries Museum

Zilver van rijke Friezen in Fries Museum

Tentoonstelling tot 17 augustus 2014

LEEUWARDEN (NL) – Maandag 2 juni 2014 is de tentoonstelling Zilveren Herinneringen in het Fries Museum feestelijk geopend door mr. Douwe de Vries, de scheidend voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting. Aanleiding tot de tentoonstelling is de driedelige uitgave ‘Fries Zilver en Goud’, die vanaf 2 juni te koop is in de winkel van het Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden.

In Zilveren Herinneringen gaat het om mensen en hun zilver. Via inscripties is het zilver verbonden met speciale momenten in het leven: feestelijke gebeurtenissen als geboorte en huwelijk, maar ook met de dood: de geboortelepel van heit, de avondmaalsbekers in het kleine kerkje op de terp en het oorijzer van oerbeppe. Het zijn dierbare herinneringen, die verhalen vertellen over het leven van vele Friezen en Friezinnen.

Pietsjanke Fokkema
Kunstenaar Pietsjanke Fokkema maakte voor Zilveren Herinneringen een serie nieuwe tekeningen. Bij elkaar vormen deze tekeningen één groot werk. Ze markeert belangrijke gebeurtenissen in het leven met cirkels, met de maan die ze hoog op de muur hangt. Het leven zelf laat ze terugkomen in de gedaante van een trap. Het omhoog gaan op de wenteltrap, naar het licht toe, is ook te vinden in de levensboom en in haar eigen stamboom. Ze zet onze herinnering aan het werk en maakt verbintenissen met het verleden. Net zoals het zilver doet.
 
Reisfles van Hobbe Baerdt van Sminia 1670
Bij zijn afscheid als voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting gaf Mr. Douwe de Vries namens zijn stichting een recent verworven unieke fles in leren foedraal met zilveren plaatjes in bruikleen aan het Fries Museum. De fles is eigendom geweest van Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721), één van de rijkste Friezen van de zeventiende eeuw. De grietmanszoon is pas vijftien jaar oud als hij de fles met zijn naam en wapen erop krijgt. In zijn milieu hoort een tijdje op reis gaan bij de opvoeding en een deftige fles gevuld met wijn komt daarbij goed van pas. Baerdt van Sminia studeerde rechten in Franeker en werd een gerespecteerd raadsheer aan het Hof van Friesland.
Na Zilveren Herinneringen krijgt de reisfles een plaats in de tentoonstelling Oud Geld, waar Hobbe Baerdt van Sminia een van de vijf hoofdpersonen is.
 
Drie dikke boeken over Friese edelsmeedkunst
Voorafgaand aan de opening vond het symposium ‘Driedelig zilver, De Friese edelsmeedkunst te boek gesteld’ plaats. Deze dag vormde de afsluiting van het door de Ottema-Kingma geïnitieerde project Fries Goud en Zilver, uitgevoerd door prof. dr. Johan R. ter Molen als bekleder van de Ottema-Kingma leerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met een vijftal auteurs. Het indrukwekkende resultaat is er nu: in drie grootformaat boekdelen, tezamen 1000 pagina’s tellend en voorzien van ruim 1250 illustraties, wordt de edelsmeedkunst in Friesland door de eeuwen heen gepresenteerd.

200 Geboortelepels
In aanloop naar de tentoonstelling Zilveren Herinneringen was er in maart 2014 een spreekuur voor geboortelepels georganiseerd. Het Fries Museum heeft bijna 200 geboortelepels van het publiek tijdelijk in bruikleen genomen. Ze zijn tot en met 17 augustus 2014 in een grote lepelvitrine te bewonderen.

Info over tentoonstellingen Fries Museum:
http://www.friesmuseum.nl/tentoonstellingen-en-activiteiten

Vakantiearrangement Frisian Castle Tour, op bezoek bij rijke Friezen:
http://frieslandtravel.com/nl/fietsen/thema-arrangementen/frisian-castle-tour-noord-friesland

Toeristische informatie over Friesland:
www.frieslandholland.nl

De reisfles van de bekende Fries Hobbe Baerdt van Sminia uit 1670.
Een zee aan zilveren geboortelepels in het Fries Museum, tot en met 17 augustus 2014.
Trouwbokaal
Trouwbokaal
Kunstwerk van Pietsjanke Fokkema.
Kunstwerk van Pietsjanke Fokkema.
Door met lezen
3975 Hits

Kunst en heftige historie in Admiraliteitshuis Dokkum

Kunst en heftige historie in Admiraliteitshuis Dokkum

Hele zomer ‘marineblauw’ van Nynke Runia in de hoftuin

DOKKUM (NL) –  Van zaterdag 31 mei tot en met zaterdag 6 september 2014 organiseert museum het Admiraliteitshuis in Dokkum de expositie ‘BlauwDruk’ van de kunstenares en ambachtsvrouw Nynke Runia uit Blije (aan de Waddenkust bij Holwerd). De expositie is in de Hoftuin van het Admiraliteitshuis, Diepswal 27 in Dokkum.

De toegang tot de tuin is gratis. Voor het museum zelf moet een laag entreebedrag worden betaald. Bezoekers aan de Hoftuin moeten zeker de moeite nemen om binnen te kijken, in de vele historische panden. Daar ontmoet men niet alleen Bonifatius, maar krijgt men ook een unieke inkijk in de rijke geschiedenis van de oude zeehaven en marinestad Dokkum.

Kunst en ambacht
De presentatie van Nynke Runia is geïnspireerd op waar de Hoftuin in vroegere tijden voor gebruikt werd. In het voorjaar van 2014 is er in de tuin vlaszaad gezaaid, zodat men in de tuin het gehele proces van vlas tot linnen kan beleven en ervaren. De met de hand bedrukte stoffen zijn dan ook van 100% linnen. De stoffen die in de tuin hangen, zijn afkomstig uit de ambachtelijke katoendrukkerij Kleine-Lijn te Blije. Er zijn diverse verf- en druktechnieken gebruikt. Het is een impressie van Nynke Runia’s dagelijkse artistieke leven. Blauw vindt ze een van de meest intrigerende kleuren die er zijn.

Door met lezen
4464 Hits

Kijk op Fryslân: aquarellen en tekeningen van Klaske Atema

Kijk op Fryslân: aquarellen en tekeningen van Klaske Atema

Expositie in ‘Nynke Pleats’ Piaam van 25 mei tot en met 31 juli 2014

PIAAM (NL) –  Van 25 mei t/m 31 juli 2014 is er in Café Restaurant de “Nynke Pleats”, Buren 25, 8756 JP Piaam aan de Friese IJsselmeerkust een expositie met aquarellen en tekeningen van Klaske Atema uit Bitgummole (Beetgumermolen). De openingstijden zijn op zaterdag en zondag vanaf 11.00 u en op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17.00 u.

Klaske Atema (65) heeft zich vanaf haar kinderjaren, toen ze met het schilderen begon, ontwikkeld door het volgen van diverse teken- en schildercursussen. Ze geeft sinds 1995 zelf cursussen in tekenen en aquarelleren aan huis, sinds 1988 in haar atelier. Naast vrij werk maakt ze ook in opdracht aquarellen, portretten van mens en dier, en tekeningen in potlood, pen, houtskool en softpastel. Zij laat zich inspireren door alles om zich heen, mensen, dieren, stillevens, gebouwen (veel kerken in haar woonomgeving) en landschappen.

Door met lezen
3961 Hits